Prezentare generala

Programului de licenţă în limba română „Studii de conflict” își propune formarea de specialiști în domeniul managementului conflictelor, acesta fiind singurul program de licenţă la nivel național care are ca obiect atât analiza conflictelor cît și metodele de gestionare ale acestora și care își propune să dezvolte studenților competențe și abilități în acest sector.

Obiectivul general al programului de licenţă este oferirea de cunoștințe, abilități și competențe în domeniul analizei și managementului conflictelor.

Programul nostru de licenţă  urmărește dezvoltarea de competențe de specialitate pentru următoarele categorii țintă de persoane:
1. absolvenții de licenţă care intenționează să se angajeze în sectorul public și privat;
2. angajații din sectorul public și persoane din afara acestui sector care doresc să acceadă în funcții de conducere sau în poziții din administrația publică unde e nevoie de abilități de gestionare a conflictelor.

Obiectivele specifice ale programului:
1. Formarea de specialiști în domeniul analizei și managementului conflictelor.
2. Dezvoltarea unor competențe și abilități în baza cărora viitorii specialiști vor putea aborda problemele complexe existente la nivel personal, organizaţional şi internaţional.
3. Dezvoltarea unui limbaj de specialitate.